Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27094:126 https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27339:23 https://yos.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:26731 processQueue@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://yos.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Sınav Konuları

Sınav

• İÜCYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. 

• Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 120 dakikadır.MATEMATİK

SAYILAR

1.  Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

2.  Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem

3.  Üslü Sayılar

4.  Köklü Sayılar

ORAN-ORANTI

1. Oran Bulma

2.  Değer Hesaplama

ÇARPANLARA AYIRMA

1. Sadeleştirme

2. Değer Hesaplama

BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMER

1. Denklemde İsteneni Bulma

DENKLEM SİSTEMLERİ

1. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli

    Sistemler

2. Birinci Dereceden Üç Bilinmeyenli

     Sistemler

PROBLEMLER

1. Mantık Yürüterek Çözülebilen  

     Problemler

2. Yüzde Problem

3. Yaş Problemi

4. Sayı Problemi

İŞLEM SORULARI

1. xoy=2x+5y   gibi

KÜMELER

1. Kesişim-Birleşim Bulma

2. Eleman Sayısı Hesaplama

POLİNOMLAR

1. Bölmede Kalan Bulma

2. Değer Hesaplama

FONKSİYON

1. Bileşke ile ilgili

2. Grafikten Değer Bulma

3. Fonksiyonel Denklem

4. Ters Fonksiyon

KARMAŞIK SAYILAR

1. Dört İşlem

2. Denklemde Bilinmeyeni Bulma

TRİGONOMETRİ

1. Sadeleştirme

LOGARİTMA

1. Bilinmeyen Cinsinden Bulma

2. Logaritma Değeri Hesaplama

3. Logaritmalı Denklem

GEOMETRİ

DAİRE

1. Dairede Alan

ÇEMBER

1. Çemberde Uzunluk

2. Çemberde Açı  

ÜÇGEN

1. Üçgende Uzunluk

2. Üçgende Açı ortay

3. Üçgende Kenar Ortay

4. Üçgende Alan

5. Üçgende Açı

6. Üçgende Benzerlik

KARE

1. Karede Uzunluk

2. Karede Açı

3. Karede Alan

DİKDÖRTGEN

1. Dikdörtgende Uzunluk

2. Dikdörtgende Açı

3. Dikdörtgende Alan

PARALELKENAR

1. Paralelkenarda Uzunluk

2. Paralelkenarda Açı

3. Paralelkenarda Alan

DÜZLEMDE AÇI

1. Paralel Doğrularda Açı Hesaplama

YAMUK

1. Yamukta Alan

2. Yamukta Uzunluk

3. Yamukta Açı

ÇOKGEN

1. Çokgende Uzunluk

2. Çokgende Açı

3. Çokgende Alan


GENEL YETENEK

 1. Şekil Sayma (küp, kare, üçgen, dikdörtgen, vs vs)
 2. Birinci Satırdaki İlişkiye Göre İkinci Satırı Hangi Şekil Tamamlar
 3. Birinci Ve İkinci Satırda Verilen İlişkiye Göre Üçüncü Satırı Hangi Şekil Tamamlar
 4. Farklı Şekli Bulma
 5. Harf-Sayı İlişkisi
 6. Sayı-Şekil İlişkisi
 7. Harfli Tabloda İstenileni Bulma
 8. Şekil Toplama
 9. Şekil Dizisinde Hangi Şekil Gelir
 10. Şekil Denkliği (Terazide)
 11. Şekil Denkliği (Tabloda)
 12. 3x3 lük matriste soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir
 13. 4X4 Matris Eksik Parça Bulma
 14. 3X3 Şekil Matrisi Tamamlama
 15. 3X3 Sayı Matrisi Tamamlama
 16. Küp Açılımı
 17. Sıradaki Şekil
 18. Şekil Tamamlama, Kural Bulma
 19. Sayılar Arası Kural Bulma(Sayı Üretmek)
 20. Kare Bütünleme (Tamamlama)
 21. Sayılar Arası Kural Bulma
 22. Sayı Dizisi Örüntüsü
 23. Şekil Örüntüsü
 24. Kağıt Katlama-kesme
 25. Şekilli Denklem Sistemi
 26. Harfli Tabloda İstenileni Bulma
 27. Şekil Döndürme
 28. 7x7 lik matriste bilinmeyeni bulma
 29. 3-Boyutlu Şekil Tamamlama
 30. 5x5  Su Doku
 31. Şekil içindeki Sayılarda Kural Bulma
 32. Sayılar ile ilgili Kural Bulma
Soru 2 için doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 7 için doğru cevap E şıkkıdır.Soru 11 için doğru cevap C şıkkıdır.Soru 15 için doğru cevap B şıkkıdır.

Soru 18 için doğru cevap A şıkkıdır.
Soru 20 için doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 28 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 37 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 40 için doğru cevap E şıkkıdır.


Soru 51 için doğru cevap​ C şıkkıdır.

Soru 2 için doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 7 için doğru cevap E şıkkıdır.Soru 11 için doğru cevap C şıkkıdır.Soru 15 için doğru cevap B şıkkıdır.

Soru 18 için doğru cevap A şıkkıdır.
Soru 20 için doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 28 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 37 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 40 için doğru cevap E şıkkıdır.


Soru 51 için doğru cevap​ C şıkkıdır.

Soru 2 için doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 7 için doğru cevap E şıkkıdır.Soru 11 için doğru cevap C şıkkıdır.Soru 15 için doğru cevap B şıkkıdır.

Soru 18 için doğru cevap A şıkkıdır.
Soru 20 için doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 28 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 37 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 40 için doğru cevap E şıkkıdır.


Soru 51 için doğru cevap​ C şıkkıdır.

Soru 2 için doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 7 için doğru cevap E şıkkıdır.Soru 11 için doğru cevap C şıkkıdır.Soru 15 için doğru cevap B şıkkıdır.

Soru 18 için doğru cevap A şıkkıdır.
Soru 20 için doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 28 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 37 için doğru cevap B şıkkıdır.Soru 40 için doğru cevap E şıkkıdır.


Soru 51 için doğru cevap​ C şıkkıdır.1-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü - İstanbul/Türkiye

2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Büyükçekmece Kampüsü - İstanbul/Türkiye (Yoğun Talep olması durumunda